Loading...

 • श्री कृष्णा भगवान ने अर्जुन से कहा

  Na cha maam taani karmaani nibadhnanti dhananjaya;
  Udaaseenavadaaseenam asaktam teshu karmasu.

  9. These actions do not bind Me, O Arjuna, sitting like one indifferent, unattached to those
  acts!

  |0|0
Krishna Kutumb
Blog Menu 0 0 Log In
Open In App