Loading...

 • श्री कृष्णा भगवान ने अर्जुन से कहा

  Vedaanaam saamavedo’smi devaanaam asmi vaasavah;
  Indriyaanaam manashchaasmi bhootaanaamasmi chetanaa.

  22. Among the

  Vedas

  Iamthe

  Sama Veda;

  I am Vasava among the gods; among the senses I

  am the mind; and I am intelligence among living beings.

  |0|0
Krishna Kutumb
Blog Menu 0 0 Log In