Loading...

 • सञ्जय उवाच

  Sanjaya Uvaacha
  :
  Evamuktwaa tato raajan mahaayogeshwaro harih;
  Darshayaamaasa paarthaaya paramam roopamaishwaram.

  Sanjaya said:
  9. Having thus spoken, O king, the great Lord of Yoga, Hari (Krishna), showed to Arjuna
  His supreme form as the Lord!

  |0|0
Krishna Kutumb
Blog Menu 0 0 Log In
Open In App