Loading...

 • प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग

  Yathaa pradeeptam jwalanam patangaa
  Vishanti naashaaya samriddhavegaah;
  Tathaiva naashaaya vishanti lokaas
  Tavaapi vaktraani samriddhavegaah.

  29. As moths hurriedly rush into a blazing fire for (their own) destruction, so also these
  creatures hurriedly rush into Thy mouths for (their own) destruction.

  |0|0
Krishna Kutumb
Blog Menu 0 0 Log In
Open In App