Loading...

 • श्री कृष्णा भगवान ने अर्जुन से कहा

  Dronam cha bheeshmam cha jayadratham cha
  Karnam tathaa’nyaanapi yodhaveeraan;
  Mayaa hataamstwam jahi maa vyathishthaa
  Yudhyaswa jetaasi rane sapatnaan.

  34. Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna and all the other courageous warriors—these have
  already been slain by Me; do thou kill; be not distressed with fear; fight and thou shalt conquer thy
  enemies in battle.

  |0|0
Krishna Kutumb
Blog Menu 0 0 Log In
Open In App