Loading...

 • सञ्जय उवाच

  Sanjaya Uvaacha
  :
  Ityarjunam vaasudevastathoktwaa
  Swakam roopam darshayaamaasa bhooyah;
  Aashwaasayaamaasa cha bheetamenam
  Bhootwaa punah saumyavapurmahaatmaa.

  Sanjaya said:
  50. Having thus spoken to Arjuna, Krishna again showed His own form; and the great soul
  (Krishna), assuming His gentle form, consoled him who was terrified (Arjuna).

  |0|0
Krishna Kutumb
Blog Menu 0 0 Log In
Open In App