Loading...

 • 11 वां अध्याय समाप्त

  Hari Om Tat Sat
  Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
  Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
  Vishwaroopa Darshanayogo Naama Ekaadasho’dhyaayah

  Thus in the

  Upanishads

  of the glorious

  Bhagavad Gita,

  the science of the Eternal, the

  scripture of Yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the eleventh discourse

  entitled:

  “The Yoga of the Vision of the Cosmic Form”

  |0|0
Krishna Kutumb
Blog Menu 0 0 Log In