Loading...

 • तेरहवाँ अध्याय समाप्त

  Hari Om Tat Sat
  Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
  Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
  Kshetrakshetrajnavibhaagayogo Naama Trayodasho’dhyaayah

  Thus in the
  Upanishads
  of the glorious
  Bhagavad Gita,
  the science of the Eternal, the
  scripture of Yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the thirteenth discourse
  entitled:
  “The Yoga of the Distinction Between The Field and the Knower of the Field”

  |0|0
Krishna Kutumb
Blog Menu 0 0 Log In
Open In App