Loading...

 • चौदहवाँ अध्याय समाप्त

  Hari Om Tat Sat
  Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
  Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
  Gunatrayavibhaagayogo Naama Chaturdasho’dhyaayah

  Thus in the

  Upanishads

  of the glorious

  Bhagavad Gita,

  the science of the Eternal, the

  scripture of Yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the fourteenth discourse

  entitled:

  “The Yoga of the Division Of the Three Gunas”

  |0|0