Loading...

 • तीन प्रकार के सुख

  Dhrityaa yayaa dhaarayate manah praanendriyakriyaah;
  Yogenaavyabhichaarinyaa dhritih saa paartha saattwikee.

  33. The unwavering firmness by which, through Yoga, the functions of the mind, the

  life-force and the senses are restrained—that firmness, O Arjuna, is Sattwic!

  |0|0