Loading...

 • श्री कृष्णा भगवान ने अर्जुन से कहा

  Buddhyaa vishuddhayaa yukto dhrityaatmaanam niyamya cha;
  Shabdaadeen vishayaanstyaktwaa raagadweshau vyudasya cha.

  51. Endowed with a pure intellect, controlling the self by firmness, relinquishing sound and
  other objects and abandoning both hatred and attraction,

  |0|0
Krishna Kutumb
Blog Menu 0 0 Log In
Open In App