Loading...

 • श्री कृष्णा भगवान ने अर्जुन से कहा

  Sarvadharmaan parityajya maamekam sharanam vraja;
  Aham twaa sarvapaapebhyo mokshayishyaami maa shuchah.

  66. Abandoning all duties, take refuge in Me alone; I will liberate thee from all sins; grieve
  not.

  |0|0
Krishna Kutumb
Blog Menu 0 0 Log In
Open In App