Loading...

Leela Jayasinghe

प्रमुख तीर्थ कौन-सा है?

हजारों तीर्थ या धार्मिक स्थान हैं, उनमें से एकमात्र या प्रमुख तीर्थ कौन-सा है?

|4|0
  • Shiv DasDevotee

    |1|0|0

    Shiv bhakto ke liye kashi hari bhakto ke liye ayodhya vrindavan aap ko jinse prem hai unki jha bhakti ho usi sthan ko tirth manna chahiye parmatma toh sarvatra hai