Loading...

धर्मग्रंथ वेद है या पुराण?

धर्मग्रंथ वेद है या पुराण? वेदों की मानें या पुराण की?

Write your answer here
  • Shiv Das

    Dono dharma granth hai aap niyam apnane se achhaa parmatma ko apnaiye unse prem kijiye un par vishwash kijiye ve aapko niyam hetu sadbudhhi denge aur uska paalan karne ki shamarthya bhi jai shiv.

Other Posts

Krishna Kutumb
Blog Menu 0 0 Log In
Open In App