Loading...

Sadhana Rajasimha

धर्मग्रंथ वेद है या पुराण?

धर्मग्रंथ वेद है या पुराण? वेदों की मानें या पुराण की?

|2|0
  • शिव दासशृद्धालु

    |0|0|0

    Dono dharma granth hai aap niyam apnane se achhaa parmatma ko apnaiye unse prem kijiye un par vishwash kijiye ve aapko niyam hetu sadbudhhi denge aur uska paalan karne ki shamarthya bhi jai shiv.