Loading...

 • द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति

  सौराष्ट्रे सोमनाथे श्रीशैले मल्लिकार्जुनम।
  उज्जयिन्याम महाकालं - ओमकारं - अमलेश्वरं ॥

  परल्याम वैद्यनाथं च  डाकिन्याम भीमशंकरं ।
  सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं  दारुकावने ॥

  वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयम्बकं  गोमतीतटे ।
  हिमालये तु केदारं घुश्मेशं शिवालये ॥

  एतानि  ज्योतिलिंगानि सायंप्राति पठेन्नर: । 
  सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणं विनश्यति ॥

  एतेशां दर्शनादेव पातकं नैव तिष्ठति । 
  कर्मक्षयो भवेत्तस्य यस्य  तुष्टो महेश्वराः ॥

  Loading Comments...

Other Posts

Krishna Kutumb
ब्लॉग सूची 0 0 प्रवेश
Open In App